ไทย-บังกลาเทศเดินหน้าหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ

“อรมน”ชี้ไทยและบังกลาเทศเห็นพ้องในการเดินหน้าในการยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจชี้เอฟทีเอช้า  นางอรมน  ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้หารือกับนางซาอีดะห์ มุนา ตัสนีม เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย เพื่อหารือถึงแนวทางการยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และการเพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกัน

โดยทั้ง 2 ฝ่ายเห็นถึงความจำเป็นของการสร้างหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ เพื่อเป็นกลไกในการขยายความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจในคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่สองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน โดยมีสาขาอุตสาหกรรมที่เป็นไปได้ เช่น การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การท่องเที่ยวและการโรงแรม การก่อสร้างและบริการที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ซึ่งความร่วมมือเหล่านี้สามารถเร่งดำเนินการได้เลย เพราะหากรอการเจรจาจัดทำข้อตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) อาจต้องใช้ระยะเวลา. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews